Cyhoeddiadau

Isod ceir rhestr o gyhoeddiadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Gellir edrych ar y rhain drwy glicio ar y cyhoeddiad perthnasol isod neu yn y ddewislen ar yr ochr.

Bydd gofyn bod gennych chi Adobe Reader i allu gweld rhai o’r dogfennau hyn. Gallwch ei lwytho i lawr yma.