Cynghorwyr Proffesiynol Gwasanaethau Cymdeithasol (sesiynol)

Cynghorydd Proffesiynol Gwasanaethau Cymdeithasol (Sesiynol) £44.48 yr awr

Rydym yn awyddus i benodi nifer o gynghorwyr ychwanegol, ar sail sesiynol, i roi cyngor ar agweddau ar waith cymdeithasol proffesiynol i’r Ombwdsmon.  

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymarferwyr gwaith cymdeithasol profiadol sy'n gallu cyflwyno sylwadau awdurdodol ar arferion gwaith cymdeithasol, gan gynnwys diogelu, asesu anghenion gofal a darparu gofal.  Mae profiad blaenorol o gynnal adolygiadau ac o ddarparu adroddiadau ysgrifenedig gyda chyfeiriadau sy’n addas ar gyfer darllenwyr lleyg yn ddymunol.  Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn gallu asesu gwybodaeth gymhleth a chynhwysfawr, gan feirniadu pan fydd angen a chynnig awgrymiadau ar sut i wella gwasanaeth.

 Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol wedi’u cofrestru'n llawn ac mae’n rhaid iddynt fod â phrofiad ymarfer diweddar yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

 Mae’r Ombwdsmon yn chwilio am geisiadau gan ymarferwyr yn y meysydd canlynol:

  • Plant a Theuluoedd
  • Gwasanaethau i Oedolion

Ceir rhagor o fanylion ynghylch sut i wneud cais yn y ddogfen ‘Nodiadau i Ymgeiswyr’ sydd ynghlwm. Byddwn yn penodi ar sail profiad a sgiliau perthnasol.

 Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal