Cyrff Cyngor ac Eiriolaeth

Mae'n rhaid i'r Ombwdsmon ymaros yn annibynnol wrth ystyried cwynion ac felly ni all ymddwyn fel eiriolydd i chi. Er hynny, efallai bod angen cymorth arnoch i fedru cyflwyno eich cwyn. Os felly, isod ceir manylion nifer o gyrff cyngor ac eiriolaeth sy'n gallu helpu.

Abertawe Bro Morgannwg Community Health Council

First Floor
Cimla Hospital
Neath
SA11 3SU
Advocates for patients by giving advice, information and assistance when making a complaint

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) - Wales

ACAS Wales Regional Office
Third Floor
Fusion Point 2
Dumbells Road Cardiff CF10 5BF
ACAS offer an independent and trusted service for dealing with disputes between workers and their employers .
08457 47 47 47
http://www.acas.org.uk

Advocacy Resource Exchange

Contact information and details for advocacy bodies.

Age Cymru

Unit 13-14
Neptune Court Vanguard Way
CARDIFF CF24 5PJ

Telephone service for older people, their families and people working with them. Information and signposting on community care, money, housing, health, consumer affairs and age discrimination.

08000 223 444
www.ageuk.org.uk/cymru

Aneurin Bevan Community Health Council

Aneurin Bevan Community Health Council
Raglan House
Llantarnam Business Park
Cwmbran NP44 3AB
Advocates for patients by giving advice, information and assistance when making a complaint

Awetu

Alexandra House 307-315
Cowbridge Road East
CARDIFF CF5 1JD

AWETU provides support to people with mental ill health from Black and Minority Ethnic groups living in Wales