Er darparwyr gwasanaeth

Mae'r adrannau i'r chwith o'r dudalen hon yn darparu manylion ynglŷn â chyfarwyddid a gwybodaeth a gynhyrchwyd yn benodol at sylw darparwyr gwasanaeth cyhoeddus o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.