Briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio briwsion. Mae rhai briwsion yn hanfodol er mwyn galluogi'r wefan i weithio'n iawn. Pwrpas briwsion eraill yw mesur y defnydd o wefan. Mae rhagor o wybodaeth am y defnydd o friwsion i’w gweld isod. Drwy ddal ati i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i’r casgliad o Friwsion.

 

Defnyddir y briwsion canlynol yn y wefan hon:

 

1. Briwsionyn Sesiwn APS.NET
Wrth bori drwy’r wefan, mae’r defnyddiwr yn creu ID sesiwn unigryw i dracio’r wybodaeth sy’n cael ei storio yn ystod y sesiwn. Mae’r briwsionyn yma’n hanfodol ar gyfer storio gwybodaeth o’r fath ac felly’n hanfodol er mwyn i’r wefan weithio’n iawn.  Mae’r briwsionyn yn dod i ben ar ddiwedd pob sesiwn.

 

2. Briwsionyn _utma Google Analytics
Mae’r briwsion hyn yn storio gwybodaeth sy’n berthnasol i ymweliadau pob defnyddiwr â’r wefan, gan gynnwys nifer yr ymweliadau ac amseroedd yr ymweliadau cyntaf, blaenorol a chyfredol. Mae’r briwsion hyn yn dod i ben ymhen dwy flynedd wedi iddynt gael eu sefydlu neu ar ôl eu diweddaru ddiwethaf.

 

3. Briwsionyn _utmb & _utmc Google Analytics
Defnyddir y briwsion hyn i fesur yr amser a dreulir yn pori drwy’r wefan. O’r herwydd, mae’r rhain yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’r briwsion yn dod i ben 30 munud o’r amser y cawsant eu sefydlu neu eu diweddaru ddiwethaf.

 

4. Briwsionyn _utmz Google Analytics
Mae’r briwsionyn yma’n storio’r wefan y mae’r defnyddiwr wedi llywio ohoni ac mae’n dod i ben chwe mis wedi’r dyddiad pryd cafodd ei sefydlu neu ei ddiweddaru ddiwethaf.

 

5. Briwsionyn Guest_id Twitter
Defnyddir y briwsionyn yma i adnabod yr ymwelydd â Twitter. Os nad oes gan yr ymwelydd gyfrif Twitter neu os nad yw wedi mynd i mewn yn uniongyrchol erioed i wefan twitter.com, yna bydd Twitter yn neilltuo cod unigryw iddo i dracio’r ymweliad â chrynodeb Twitter. Mae Twitter yn gallu tracio arferion syrffio (mewn gwefannau sydd wedi galluogi botwm Twitter) defnyddwyr sydd heb gyfrif Twitter ac sydd erioed wedi ymweld â gwefan Twitter o’r blaen. Wrth ddefnyddio’r un porwr i greu cyfrif yn Twitter wedyn, gellir cysylltu’r data hyn sydd wedi’u casglu o’r gorffennol â’r proffil sydd wedi’i greu o’r newydd.  Mae’r Briwsionyn yn dod i ben ymhen dwy flynedd i ddyddiad ei sefydlu.

 

6. Briwsionyn dewis iaith Psow#lang
Mae’r briwsionyn yma’n storio dewisiadau iaith ac mae’n ofynnol er mwyn sicrhau bod y wefan ar gael mewn ieithoedd niferus. Mae’r briwsionyn yn dod i ben ar ddiwedd yr ymweliad.

 

7. Briwsionyn dewis testun Page_size 
Mae’r briwsionyn yma’n storio’r dewis maint testun a wnaed gan y defnyddiwr ac mae'n ofynnol er mwyn sicrhau bod y wefan ar gael mewn testun o wahanol faint. Mae’r briwsionyn yn dod i ben ar ôl diwrnod.

 

Dileu briwsion
Gellir dileu briwsion oddi ar eich cyfrifiadur. Hefyd gallwch newid gosodiadau eich porwr i'w hatal rhag cael eu gosod ar eich cyfrifiadur yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i www.allaboutcookies.org. Cofiwch fod dewis dileu briwsion yn gallu effeithio ar eich profiad o’r wefan.

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch y defnydd o friwsion yn y wefan hon, gallwch gysylltu â ni yma.