Cysylltu â ni

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn:   0300 790 0203
Ffacs: (01656) 641199

Gweler map o'r swyddfa

 

Os byddwch am ein ffonio, mae gennym rif ffôn 0300. Mae hyn yn golygu y codir y gyfradd llinell dir arferol ar bob galwad ni waeth o ba ran o’r wlad rydych yn ei ffonio, a hynny hyd yn oed os byddwch yn defnyddio ffôn symudol.

 

Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae’r meysydd a nodir gyda * yn orfodol.

  •