Croeso i'n gwefan

Gwneud cwyn

Hoffwn wneud cwyn am:

Ailddechrau eich ffurflen

Drwy'r Post

Gallwch gyflwyno'ch cwyn drwy gwblhau'r ffurflen arlein ar y wefan hon.  Er hynny, os yw'n well gennych, gallwch hefyd brintio'r ffurflen briodol, sydd ar gael i'w lawrlwytho yma:

Ffurflen gwyno am Wasanaeth Cyhoeddus 

Ffurflen gwyno am Wasanaeth Cyhoeddus (Hawdd ei Ddarllen)   

Ffurflen gwyno am Gynghorydd

Wedi ei chwblhau, dylech yna bostio'r ffurflen atom: 
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Yr Ombwdsmon

Nick Bennett yw'r Ombwdsmon.  Mae ganddo bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol. Gall hefyd edrych i gwynion bod aelodau llywodraeth leol wedi torri cod ymddygiad eu hawdurdod.  Mae’n annibynnol oddi wrth bob corff llywodraeth. Mae'n cael cymorth i ystyried ac ymchwilio i gwynion gan dîm o bobl. Mae’r gwasanaeth a ddarperir yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim.

 

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud (IAP)

Ieithoedd Eraill

العربية                Arabeg

বাঙ্গালী                 Bengaleg

粵語                  Cantoneg

français              Ffrangeg

हिंदी                   Hindi

polski                Pwyleg

soomaali           Somalieg

اردو                   Wrdw

 

Cyrff Cymorth ac Eiriolaeth

Os oes angen help arnoch i gyflwyno eich cwyn i'r Ombwdsmon, ceir rhestr o gyrff a all roi cymorth i chi yma.

OmbudsmanWales

Tweets
+